Entrepreneurship


Ondernemen is een manier om dromen te realiseren... Ondernemen begint met het maken van keuze's in je dag dagelijks leven. Iederéén is dus een beetje ondernemer, ondernemer van het leven!

Via Zazu willen wij jonge ondernemers kansen bieden en dit door het opzetten van verschillende projecten, het ondersteunen van Business Architect Centers en ondernemingen waar geld een middel is om een doel te realiseren.

Dankzij Zazu krijgen onze ondernemers kansen en een netwerk van mensen om samen maatschappelijke en menselijke noden te vervullen met respect voor diversiteit.

SoF inspireert & connecteert jonge mensen wereldwijd om eigen-wijs en ondernemend in het leven te staan.